Realizacja inwestycji infrastrukturalnej: kilometr chodnika i nowe przejścia dla pieszych na ul. Korczaka w Kłobucku

Jedna z głównych arterii komunikacyjnych Kłobucka – ulica Korczaka, wkrótce zyska nową infrastrukturę dla pieszych. Gmina Kłobuck poinformowała swoich mieszkańców o planach budowy ponad kilometra chodnika, co znacząco poprawi komfort poruszania się po tym obszarze.

W styczniu została podpisana umowa na realizację robót budowlanych. Oprócz aspektu komunikacyjnego, inwestycja przewiduje także zastosowanie odpowiednich rozwiązań odwodnieniowych na wskazanym odcinku ulicy Korczaka.

Planowany jest również montaż trzech nowych, doświetlonych przejść dla pieszych, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowników drogi. Całość przedsięwzięcia ma pochłonąć ponad 2,2 miliona złotych.

Samorząd gminy Kłobuck informuje jednak, że udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymane środki pokryją znaczną część zaplanowanych wydatków – kwotę wynoszącą 1,6 miliona złotych.