Zielona pracownia dla młodych naukowców w Kłobucku

W murach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, zlokalizowanej w Kłobucku, rozpoczęło działanie innowacyjne miejsce edukacji – zielona pracownia. Miejsce to jest już dostępne dla uczniów, którzy mogą w pełni korzystać z jej nowoczesnej infrastruktury.

Utworzenie zielonej pracowni było możliwe dzięki środkom finansowym przekazanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urząd Miejski w Kłobucku. Te fundusze zostały wykorzystane do gruntownego remontu jednej z sal lekcyjnych w szkole i zaopatrzenia jej w nowoczesny sprzęt audiowizualny, multimedialny oraz zaawansowane pomoce dydaktyczne.

Celem stworzenia tej przestrzeni jest rozwijanie u uczniów wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska, a także budowanie świadomości przyrodniczych wartości ich najbliższego otoczenia. W dniu inauguracyjnym siódmoklasiści mieli okazję prezentować multimedia i pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione dla zielonej pracowni – podają informacje przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Zielona pracownia stanie się przestrzenią, gdzie nauczanie będzie ściśle wiązało się z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów. Będzie to miejsce, które pozwoli im na rozwijanie talentów, pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, niezależnie od realizacji podstawy programowej.