Duchowa Odnowa Kłobucka: Pielęgnowanie wiary i modlitwa za społeczność

W czwartkowy dzień, 19 października, w świątyni pod wezwaniem św. Marcina w Kłobucku, odbyło się regularne spotkanie wiernych znane jako Duchowa Odnowa Kłobucka. Zgromadzeni parafianie modlili się z myślą o pomyślności swojego miasta oraz dobrobycie swoich rodzin.

Ks. Paweł Caban, wikariusz parafii św. Marcina i twórca tej inicjatywy, podsumowując zakończone nabożeństwo wyraził: „Nieustannie kroczymy naprzód, odnawiając się w Duchu Świętym…”. Następnie podkreślił znaczenie ciągłego dążeń do doskonałości: „Najwspanialsze jest to, że Bóg nie pozwala nam spocząć na naszych laurach – nie osiągniemy tutaj na ziemi doskonałości. Doskonały Kłobuck czeka nas w niebie, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie ma takiej granicy, której byśmy nie mogli przekroczyć. Nieustannie się rozwijamy. To Bóg nas odnawia – my stajemy przed Nim, patrzymy Mu w oczy i otwieramy nasze serca, aby mógł w nas działać”.

Podczas tego spotkania, wierni modlili się, medytując nad słowami Ewangelii św. Jana: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Ks. Paweł nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który uważał te słowa za najważniejsze w całej Biblii. „Prośmy Boga, abyśmy byli sługami prawdy, współpracownikami prawdy. Mamy nadzieję, że dzięki Niemu naprawdę poznajemy prawdę, którą jest On sam, Jezus Chrystus. Wieczna miłość, która przychodzi do nas i do Kłobucka – Kłobuck nie jest zapomniany przez Boga i Bóg ciągle odnawia nasze miasto”.

19 października to rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz od 2018 roku również Dzień Kapłanów Niezłomnych. Ks. Paweł podkreślił, że pamięć o męczennikach takich jak ks. Jerzy kształtuje naszą tożsamość: