Nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Sołectwa Zakrzew

W ramach rozwoju infrastruktury w Kłobucku, dokładnie w Sołectwie Zakrzew, przekształcono publicznie dostępny obszar w celu stworzenia nowego miejsca zabaw. Na terenie tym usytuowane są różne atrakcje dla dzieci, takie jak zjazd linowy, dwuosobowa huśtawka wahadłowa, huśtawka o wyglądzie bocianiego gniazda oraz huśtawka wagowa. Znajduje się tam także zestaw różnych urządzeń do zabawy oraz tablica informacyjna zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw. Dodatkowo, powstało tam także boisko do siatkówki o trawiastej nawierzchni, które zostało wyposażone we wszystko, co jest niezbędne do gry. Uzupełnieniem tego miejsca są elementy małej architektury, między innymi ławki oraz kosze na odpady.

Ponadto, wszystkie urządzenia znajdujące się na tym placu zabaw oraz na obecnej siłowni na świeżym powietrzu są na tym samym poziomie co otaczający je grunt. Dzięki temu są one w pełni dostępne dla osób z różnymi formami niepełnosprawności. Powstałe w ten sposób miejsce służy lokalnej społeczności, która może korzystać z niego bez jakichkolwiek opłat.

Inwestycja ta była możliwa dzięki otrzymaniu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Fundusze te zostały przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” zorganizowanego w 2023 roku. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 114.400,82 zł, z czego połowa, czyli 50%, została sfinansowana z dotacji.