Inwestycja drogowa o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców Częstochowy i okolic

Z dniem 2 stycznia rozpoczęło się otwarcie odnowionej arterii komunikacyjnej DK46, dla ludności Częstochowy oraz sąsiednich terenów. Ta arteria wyjazdowa, prowadząca w stronę Opola, biegnie między innymi przez miejscowości takie jak Blachownia i Herby, a często jest używana także przez obywateli Lublińca.

Miejscowość zakończyła prace renowacyjne na ulicach Głównej oraz Przejazdowej, które były realizowane jednocześnie z budową nowej drogi stanowiącej tzw. „obejście” ulicy św. Barbary. Chodzi tu o miejski fragment DK-46. Symboliczne przestawienie ostatniego przeszkodzenia przy rondzie tam, gdzie nowa droga krzyżuje się z ulicami św. Jadwigi, św. Barbary i Główną, oznaczało finalizację inwestycji i otworzyło ruch na całej drodze.

– Teren, który dzisiaj inauguracyjnie udostępniamy składa się z dwóch segmentów. Pierwszym jest świeżo wybudowany fragment drogi zwany popularnie „obejściem ul. św. Barbary”, a jego długość wynosi 1,8 km. Drugim fragmentem jest część istniejąca wcześniej, która przeszła renowację na odcinku 5,5 km. W stosunku do stanu poprzedniego, to fundamentalna zmiana. Główną kwestią jest tu zwiększenie bezpieczeństwa i umożliwienie mieszkańcom swobodnego przemieszczania się tą specyficzną drogą, która po jednej stronie ma linię kolejową, a po drugiej – zwartą zabudowę – wyjaśnia Joanna Holi-Sosnowska, pełniąca obowiązki Dyrektora MZD w Częstochowie.

Przedsięwzięcie to jest drugą co do wielkości inwestycją drogową zrealizowaną w najnowszej historii miasta. Jej zasadnicze koszty wyniosły około 98 milionów złotych, z uwzględnieniem dofinansowania od Unii Europejskiej.