Inwestycje drogowe zaplanowane w Kłobucku: oczekiwana obwodnica

Sytuacja komunikacyjna w Kłobucku staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na stały wzrost ruchu samochodowego z autostrady A1, który przecina to miasto. To powoduje, że coraz bardziej pilnym staje się budowa obwodnicy miejskiej, która mogłaby odciążyć intensywność ruchu w centrum. Henryk Kiepura, starosta kłobucki kończący swoją kadencję, głośno mówi o planach dotyczących inwestycji drogowych.

Starosta Kiepura nie kryje, że jednym z kluczowych celów jego planów inwestycyjnych jest budowa długo oczekiwanej obwodnicy miejskiej. Co ważne, zostały już wystosowane odpowiednie wnioski związane z tym projektem. Te dotyczą zarówno fazy projektowania, jak i finansowania tej kluczowej dla miasta inwestycji.

Henryk Kiepura podkreśla jednak, że pomimo wielokrotnych zapowiedzi polityków i parlamentarzystów, decyzje w sprawie tej obwodnicy nadal nie zapadły. Dlatego też postanowił osobiście zaadresować ten problem do Ministra Infrastruktury. Zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy w Kłobucku. W szczególności chodzi o działania związane z pozyskaniem gruntów pod planowaną trasę oraz przygotowaniem kompleksowej koncepcji tej inwestycji, w tym sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej.