Planowane rozpoczęcie budowy brakującego fragmentu ul. Obrońców Westerplatte w 2024 roku

Decydenci miejski nie wykluczają, że długo oczekiwany projekt może ruszyć już w 2024 roku. Dynamiczne tempo realizacji tego planu będzie jednak uzależnione od zdolności do pozyskania zewnętrznego finansowania. Władze miasta mają nadzieję, że nowa ekipa rządząca zdecyduje się na reaktywację programu służącego do rozwoju infrastruktury drogowej na szczeblu samorządowym, dzięki któremu możliwe będzie pokrycie pewnej części kosztów.

Plany dotyczące wybudowania brakującej części ulicy Obrońców Westerplatte są tematem dyskusji już od pewnego czasu. Aktualnie koniec tej ulicy znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Szajnowicza-Iwanowa na osiedlu Tysiąclecie, natomiast druga część tej arterii prowadzi obok szpitala w dzielnicy Parkitka i kończy swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Nowobialską. Budowa owej niewielkiej części drogi jest gorąco oczekiwana zarówno przez rosnącą liczbę mieszkańców tej okolicy, jak i przez administrację szpitala, ponieważ skróciłoby to czas dojazdu ambulansów z Tysiąclecia czy Północy.

Przygotowanie drogi jest zaawansowane, a prace nad tym projektem są w zasadzie na ukończeniu. Mimo to, dokumentacja związana z nim wciąż przechodzi przez różne fazy. Z jednej strony ma to bezpośredni związek z planami budowy linii tramwajowej w dzielnicy Parkitka, z drugiej – pojawiają się prośby od mieszkańców, którzy domagają się miedzy innymi utworzenia zjazdów z ulicy Obrońców Westerplatte na teren ich działek.