Sankcje za prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków: nowe przepisy budzą wiele kontrowersji

Temat konfiskat pojazdów przez służby mundurowe od kierowców podejrzewanych o prowadzenie pod wpływem substancji psychoaktywnych przyciąga obecnie dużo uwagi. W rzeczywistości procedura zatrzymania i odtransportowania samochodu na parking policyjny nie jest jednak tak prosta, jak mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać.

Powtarzające się co pewien czas relacje o zdarzeniach drogowych, w których uczestniczą pijani kierowcy, zawsze poruszają społeczność. Dlatego też nie powinno dziwić, że ostatnie wprowadzone regulacje dotyczące konfiskaty pojazdów są w centrum zainteresowania. Podstawowe zasady tych zmian przedstawiła Barbara Poznańska, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie:

– Od 14 marca bieżącego roku mamy do czynienia z działaniem nowych przepisów, które nakładają surowsze kary za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kierowca, który zdecyduje się na prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc nietrzeźwym lub pod wpływem substancji odurzających, musi być gotowy na to, że straci swoje auto. Ten przepis to nowe narzędzie w rękach prawa, które ma na celu karanie osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Zgodnie z artykułem 44b zaktualizowanego kodeksu karnego, sąd może w wyznaczonych w ustawie okolicznościach orzec konfiskatę pojazdu mechanicznego. Jeżeli jednak w momencie popełnienia przestępstwa pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy lub został przez niego sprzedany, podarowany lub ukryty po popełnieniu przestępstwa, sąd orzeka tzw. konfiskatę równowartości pojazdu.