Kłobuck był gospodarzem ważnego unijnego wydarzenia. Rozmawiano o dofinansowaniu w województwie Śląskim!

Spotkanie samorządowców mające na celu ustalenie podziału środków unijnych z nowej perspektywy na lata 2021- 2027 budziło wiele emocji. Gospodarzem tego wydarzenia był właśnie Kłobuck. Oto, ile pieniędzy przyjdzie dla naszego regionu!

W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa Śląskiego, Jakim Chełstowski, a także dyrektor ds. Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś. Przybyli również burmistrzowie i starostowie wszystkich subregionów śląska i inni przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Fundusze Europejskie dla województwa Śląskiego na lata 2021-2027 rozkładają się w następującej kolejności:
I. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój – 376,5 mln euro
II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój – 703,5 mln euro
III. Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności – 212,9 mln euro
IV. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu – 301,2 mln euro
V. Fundusze Europejskie dla rynku pracy – 281,4 mln euro
VI. Fundusze Europejskie dla edukacji – 252,4 mln euro
VII. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa – 262,4 mln euro
VIII. Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca – 176,6 mln euro
IX. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny – 238 mln euro
X. Fundusze Europejskie na transformację – 2 128 mln euro

*źródło danych: strona internetowa Sejmiku Województwa Śląskiego.