Uroczysta inauguracja IX Kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku

We wtorkowe popołudnie, 7 maja, salę posiedzeń w Kłobucku wypełniła atmosfera powagi i oczekiwania. Powodem tego było odbywające się spotkanie – Pierwsza Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej. Prowadzącym obrady został wyznaczony Radny senior, Józef Batóg.

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej stało się również okazją do uroczystego zaprzysiężenia burmistrza oraz radnych. Wszystko to działo się pod czujnym okiem zgromadzonych na sali gości, pracowników urzędu i oczywiście innych radnych. Zgodnie z tradycją i procedurami, radni przyjęli swoje certyfikaty wyborcze, a następnie złożyli formalne ślubowanie.

Na tej samej sesji, burmistrz Jerzy Zakrzewski również złożył swoje uroczyste ślubowanie. Było to symboliczne potwierdzenie jego gotowości do przystąpienia do kolejnej kadencji w roli burmistrza miasta.

Ostatnim punktem porządku obrad były tajne wybory na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku oraz Wiceprzewodniczących. Po zakończonym głosowaniu ogłoszono, że nowym Przewodniczącym został Andrzej Sękiewicz. Józef Batóg i Marcin Wojtysek zostali wybrani na Wiceprzewodniczących, co oznaczało definitywne zakończenie obrad.