Władze Kłobucka zachęcają absolwentów szkół podstawowych do kontynuacji nauki w lokalnych placówkach

Powiat Kłobucki pragnie przekonać młodzież kończącą szkoły podstawowe, aby zdecydowali się na dalszą naukę w ramach szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie tego powiatu. Nadchodzący rok akademicki stawia przed nimi wyzwanie, bowiem liczba ósmoklasistów na obszarze powiatu jest ograniczona, a niektóre szkoły nie mają nawet klas ósmych. Z tej racji, Powiat Kłobucki zamierza dodatkowo zmotywować tegorocznych absolwentów podstawówek do wyboru edukacji w ramach szkół znajdujących się w ich jurysdykcji.

Każdy student, który zdecyduje się kontynuować swoją edukacyjną ścieżkę w Zespole Szkół Nr 1, Nr 2 lub Nr 3 w Kłobucku czy Zespole Szkół w Krzepicach, otrzyma od samorządu prezent – markowy plecak z gadżetami powiatu. Przedstawiciele Powiatu Kłobuckiego uważają, że taka „wyprawka dla pierwszaka” będzie dodatkowym bodźcem do pozostania w ich powiecie. Podkreślają również, że oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, które prowadzi Powiat Kłobucki, jest naprawdę imponująca.

Warto w tym miejscu dodać, że w ostatnim roku szkolnym aż 70% absolwentów szkół podstawowych zdecydowało się na kontynuację nauki właśnie w Powiecie Kłobuckim. Nie można również pominąć faktu, że te szkoły mogą pochwalić się wysokimi wynikami zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych.